เปิดฤกษ์ดีปี 2564 วันเวลามงคลมีวันไหนบ้าง

เปิดฤกษ์ดีปี 2564 วันเวลามงคลมีวันไหนบ้าง

การกระทำที่ดี นอกจากเกิดจากเจตนาที่ดี เจตนาบริสุทธิ์แล้ว ยังมีส่วนประกอบไปด้วย ฟ้า ดิน เทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอใจ จึงจะได้รับคำอวยพร และช่วยเหลือจากเบื้องบน ทุกการงานและสิ่งที่ตั้งใจจะสำเร็จเกิดผล เจริญรุ่งเรืองไม่มีติดขัด นอกจากนั้น วันและเวลามงคลที่ถือเป็นฤกษ์งามยามดี ก็มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จ ไร้อุปสรรคยิ่งขึ้นไปอีก ฤกษ์และวันมงคลในต้นปี นับตั้งแต่เข้าปีใหม่ไปจนถึงสงกรานต์ในปี 2564 นี้มีวันและเวลาใดบ้างที่เป็นฤกษ์ดี และวันใดที่เป็นวันไม่ดีวันอัปมงคลควรหลีกเลี่ยง

1. วันแห่งธงชัย

วันธงชัย คือ วันและเวลาที่ดีที่สุด ซึ่งหากได้ยามที่ดีวันที่ดีที่สุดจะทำให้ทำการมงคลใด ๆ ก็ประสบความสำเร็จ มีชัยชนะต่ออุปสรรค ศัตรู เหมาะสำหรับเริ่มทำสิ่งใหม่ เช่น การย้ายที่ทำงาน ย้ายบ้าน การเริ่มต้นกิจการ แต่ไม่เหมาะกับการแต่งงาน เพราะจะเป็นการเอาชนะกันและกันรบกันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ชัยชนะ แต่ถ้าไม่มีฤกษ์แต่งงานที่ดีจริง ๆ วันธงชัยก็พออนุโลมให้ใช้ เพราะดีกว่าวันทั่วไปหรือวันที่เป็นอัปมงคลในสมัยโบราณวันธงชัย คือวันที่เป็นฤกษ์เคลื่อนทัพทหาร วันธงชัยในต้นปี ได้แก่ วันพฤหัสบดี และเวลาธงชัยได้แก่ 15.00น.-16.30น. และ 03.00น.-04.30น.

วันมงคล

2. วันอธิบดี

เป็นวันแห่งฤกษ์ดีเกี่ยวกับการเข้าปกครอง การมีอำนาจ มีวาสนาบารมีต่าง ๆ ดังนั้นการใช้วันอธิบดีควรจะเป็นการครอบครอง การเข้าเป็นเจ้าของ การสั่งการหรือการต้องการให้ตนเองมีพลังอำนาจ เช่น ฤกษ์วันอธิบดีที่ใช้สำหรับเป็นเวลาเริ่มทำสิ่งเหล่านี้ การเจรจา การปกครองลูกน้อง การเข้ารับตำแหน่งใหม่ เข้านั่งในออฟฟิศแห่งใหม่ การลงเสาเข็ม การลงเสาเอกเพื่อสร้างบ้าน การวางศิลาฤกษ์สร้างตึก สร้างอาคาร การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล การยกป้ายติดตั้งร้านค้า ป้ายบริษัท การจัดงานมงคลเช่น งานขึ้นบ่านใหม่ งานแต่งงาน งานหมั้น ถ้าใช้ฤกษ์นี้ก็จะเหมาะสมมาก วันอธิบดีในต้นปี 2564 ได้แก่ วันอาทิตย์ เวลา 07.30น.-09.00น.และเวลา 19.00น.-20.00น.

ส่วนในวันที่เป็นอัปมงคลในต้นปี ไม่เหมาะจะเริ่มทำสิ่งดีใด ๆ หรือมีพิธีมงคลใด ก็คือ วันพุธ เวลา 13.00น.-15.00น.และเวลา 01.30น.-03.00น.เป็นวันที่เรียกว่า วันอุบาทว์ เป็นวันอัปมงคลชั่วร้าย อีกวันได้แก่ วันอังคารเวลา 13.30น.-15.00น.และเวลา 01.30น.-03.00น.เป็นวันที่เรียกว่า วันโลกาวินาศ วันที่มีแต่อันตรายและการสูญสิ้น พินาศ ซ฿งในสองวันและเวลาดังกล่าวนั้นควรหลีกเลี่ยง แต่ถ้าอยู่นอกจากเวลาเจาะจงที่กล่าวมาก็พออนุโลมให้ทำได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนด้วย หากเลือกเป็นฤกษ์งามยามดีได้ก็จะเป็นมงคลต่อชีวิตมากกว่านั่นเอง