เงินสวัสดิการรัฐ กุมภาพันธ์นี้ รับเท่าไหร่ อะไรบ้าง

เงินสวัสดิการรัฐ

เงินซื้อสินค้าธงฟ้า

เป็นเงินที่รัฐให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในจำนวน 200-300 บาท นำไปซื้อสินค้าต่างๆ พวกสินค้าบริโภคและสินค้าเพื่อการศึกษา ผ่านร้านธงฟ้าราคาประหยัด ( เงินจำนวนนี้กดออกมาเป็นเงินสดไม่ได้ ) ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ ( บัตรคนจน ) ทุกคน

เงินเพิ่มเติมพิเศษ สำหรับบัตรคนจน

เป็นเงินที่รัฐจะช่วยเพิ่มจากเดิมที่ได้รายเดือน เนื่องจากสถานการณ์โควิด เป็นจำนวนเงิน 500 ในระยะเวลา 3 เดือน คือ มกราคม ถึง มีนาคม โดยโอนอัตโนมัติเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลย ใช้ซื้อสินค้ารูดบัตรตามปกติเช่นเดียวกัน รายละเอียดก็คือ 

กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี จากเดิมที่ได้ 300 บาท จะได้เพิ่มเป็น 800 บาท กลุ่มคนที่ได้รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จากเดิมที่ได้ 200 บาท จะได้เพิ่มเน 700 บาท 

นอกจานั้นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ยังได้รับเพิ่ม เป็นค่าเดินทาง กับรถโดยสารสาธารณะ แยกประเภทดังนี้คือ รถไฟฟ้าทุกประเภท และรถเมล์ 500 บาท รถ บขส. 500 บาท รถไฟ 500 บาท กดหักจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรง

เงินสวัสดิการรัฐ ได้เท่าไหร่

เงินอุดหนุนครัวเรือนซื้อแก๊สหุงต้ม เป็นจำนวน 45 บาท ในระยะเวลาใช้เงิน 3 เดือนต่อ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ทุกคน โดยหักเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินช่วยเหลือเนื่องในการระบาดไวรัสโควิด ในโครงการ เราชนะ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินโอนเข้าในบัตรทุกวันศุกร์ จนครบวงเงิน รายละเอียดคือ

ผู้ที่รายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้า675 บาททุกสัปดาห์รวมวงเงิน 5,400 บาท ต่อคน 

ผู้ที่รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้า 700 บาท ทุกสัปดาห์ รวมวงเงิน 5,400 บาท ต่อคน

ค่าน้ำประปา เป็นจำนวนเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนทุกเดือนสำหรับบ้านที่ใช้น้ำประปาไม่เกินที่กำหนด เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564

ค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนทุกเดือนสำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินที่กำหนด เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564

เบี้ยสำหรับคนพิการจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นมาอีกคนละ 200 บาทต่อเดือน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคนพิการ และในกลุ่มคนพการอายุน้อยกว่า 18 ปี จะได้รับเงินที่เคยโอนเข้าบัญชีเพิ่มจากเดิมโอนเข้าบัญชี 800 บาท เป็น 1,000 บาท ซึ้งอีก 200 บาทโอนเข้ากระเป๋าอิเล็คโทรนิกส์

สำหรับใครที่มีสิทธิ์ดังกล่าวก็ลองตรวจดูว่า ได้รับตามที่ได้กล่าวไป ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ หากมีปัญหาติดขัดไม่รับหรือมีข้อสงสัยก็ตรวจสอบกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิ์เหล่านี้