อยากมีสวนดอกไม้ที่บานตลอด ใครว่ายาก

อยากมีสวนดอกไม้ที่บานตลอด

ความฝันของคนรักต้นไม้ รักการทำสวนอย่างหนึ่งก็คือ การมีสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสี แต่หลายครั้งกลับลงมือทำแล้วไม่ได้ผล เพราะไม้ดอกที่ซื้อมานำลงปลูก แรกที่อยู่ในแหล่งขายก็บานสวยทุกต้น แต่พอนำมาลงดินที่บ้าน ทำไม ทยอยเหี่ยวเฉา ไม่ออกดอกอย่างที่ควรจะเป็น มีเคล็ดลับง่าย ๆ ที่นักหัดปลูกไม้ดอกสมัครเล่นลองทำตาม แล้วจะรู้ว่า ปลูกไม้ดอกให้บานเต็มสวนไม่ใช่เรื่องยาก

1.เลือกบริเวณที่เหมาะสมในการปลูกดอกไม้แต่ละชนิด

ก่อนที่จะซื้อไม้ดอกมาลงปลูก ลองดูว่าจะปลูกไม้ดอกนั้นในบริเวณใด เช่น ในสวนหลังบ้านที่มีแดดออกตลอดวัน แดดแรง บริเวณข้างบ้านที่แดดรำไร ปลูกในแปลงปลูก หรือปลูกในกระถาง ปลูกเป็นไม้แขวนในร่ม เมื่อได้สถานที่ปลูกแล้ว เมื่อไปซื้อไม้ดอกมาปลูกให้ถามทางร้านว่า ดอกไม้ชนิดใดที่ชอบสภาพแวดล้อมตามบริเวณที่เราต้องการนำมาปลูก ไม้ใดชอบแดดจัด ไม้ใดชอบรำไร เราจะได้เลือกได้เหมาะกับสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมจำกัดได้ถูก เมื่อนำไม้ดอกมาลงก็จะได้บริเวณที่มาสภาพอากาศ แดด และลมในแบบที่ไม้ดอกชนิดนั้นชอบ

บริเวณที่อยากปลูกดอกไม้

2.นำมาตัดแต่งกิ่งใบก่อน

ต้องนำมาตัดแต่งกิ่งใบเสียก่อน เลือกกิ่งใบที่มีสีเหลืองและเหี่ยวมาก ให้ตัดออกไป เหลือไว้ที่แข็งแรง การจัดวางต้นแต่ละต้นลงดินก็จะต้องให้มีความพอดี ในหนึ่งแปลง หรือ กระถางปลูกควรจะปลูกในปริมาณที่ไม่ทำให้ไม้แย่งน้ำอาหารกันมากเกินไป ไม่ลงปลูกแบบแออัดเพราะจะทำให้กิ่งก้านเบียดกันเสียหาย ระยะยาวไม้จะแย่งพื้นที่กันกระจัดกระจายไม่สวยด้วย

นำต้นมาแต่งกิ่ง

3.เตรียมดินและลงปลูก

ดินที่ทางร้านให้มา มักจะมีสัดส่วนของแกลบมากเปนพิเศษ ซึ่งแกลบนี้เหมาะในช่วงที่ลงปุ๋ยจะทำให้ดีในการเร่งดอกขาย แต่ระยะยาวไควรให้มีแกลบมากในดิน จึงต้องแยกแกลบออกจากต้นก่อน จากนั้นใช้ดินสำหรับเพาะกล้ามาผสมกับทรายละเอียด ปุ๋ยหมัก แกลบมะพร้าวหรือแกลบหมัก วิธีที่ดีสำหรับพื้นที่เล็ ๆ ให้ใช้ใบไม้หมักมาแทนดินหรือจะซื้อดินก้ามปูหมักสำเร็จก็ได้ เพราะจะช่วยให้สะอาดปราศจากเชื้อราเชื้อโรคพืชที่ปนมากับดิน และยังมีคุณสมบัติช่วยระบายน้ำได้ดี ไม่ทำให้น้ำขังรากเน่า เมื่อนำไม้ดอกลงกินแล้ว ให้ใช้แกลบจากถุงหรือใบหญ้าฟางมาคลุมไว้เพื่อกักเก็บความชื้นให้ต้นไม้

เตรียมดิน

ไม้ดอกจะทนทานเพราะได้ดินและสภาพแวดล้อมดี การรดน้ำควรรดแค่วันละ 1 ครั้งก้พอ แต่ถ้าเป็นไม้ดอกในกระเช้า กระถางแขวนควรรดวันละ 2 ครั้ง ให้ปุ๋ยบางเป็นครั้งคราว เดือนละ 1 ครั้งหรือ 2 เดือนครั้ง