หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ กับคำสอนที่เกี่ยวข้องกับการทำนายดวง

      หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ นับว่าเป็นผู้ที่มีญาณอีกหนึ่งท่านที่มีความสำคัญในวงการปราบผี เนื่องจากมีความสามารถในการทราบถึงเรื่องราวสิ่งลี้ลับได้เหมือนเป็นนายทะเบียนเลยที่เดียว แต่สำหรับหมอบีนั้นจะไม่สอนให้ผู้คนงมงายในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดข้อคิดต่าง ๆ ที่มีประโยชน์กับผู้คนทั่วไปได้อย่างดี เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่านั่นเอง วันนี้เราจะมาดูคำสอนของหมอบีที่เกี่ยวข้องกับการทำนายดวงว่ามีข้อคิดอย่างไรกันบ้าง?

1. ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรม

การตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมนั้น หากสามารถทำได้ดีแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดูไปดูดวง เนื่องจากการตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมจะทำให้คนเรามีชีวิตที่สมบูรณ์อยู่แล้ว แต่หากเกิดปันหาในชีวิตให้แก้ปันหาด้วยสติปัญญา จะทำให้เกิดความรู้ถึงแก่นแท้ของชีวิตที่แท้จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มีเกิดขึ้นขึ้นย่อมมีดับไปเป็นธรรมดา แต่หากใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองให้มากแล้วจะเห็นว่าทุกสิ่งบนโลกนั้นไม่เที่ยงแท้เสียเลย

2. ตั้งมั่นใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

การตั้งมั่นใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้นจะทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่หลงงมงายไปในสิ่งที่จะไม่ทำให้เกิดประโยชน์กับชีวิตและไม่จำเป็นต้องไปดูดวงให้เสียเวลาเลย เพราะชีวิตที่แท้จริงนั้น เกิดจากการกระทำของตนเองในอดีตทั้งสิ้น หากอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมก็อย่าตั้งต้นอยู่ในสิ่งที่ผิดและไม่ทำให้ก่อประโยชน์ใด ๆ ดังนั้นการตั้งมั่นใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์แล้วนั่นเอง

คำสอนที่เกี่ยวข้องกับการทำนายดวง

3. อย่าให้ค่ากับสิ่งที่มองไม่เห็น

การให้ค่ากับสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติที่สุด เนื่องจากการให้ค่ากับสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะยิ่งได้ใจและยิ่งแสดงตน หากไม่เห็นค่าแล้วนั้นจะเป็นอันดีที่สุดเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราหลงงมงายและอยากที่จะไปดูดวงเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นมากวนใจ ดังนั้นจึงอย่าให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นนั่นเอง

      การตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมนั้น หมอบีจะสอนจะสอนเป็นประจำอยู่เสมอ เนื่องจากการไม่ออกนอกลู่นอกทางและไม่ให้ค่ากับสิ่งที่มองไม่เห็นจนเกินไปจะทำให้ชีวิตไม่ตกอยู่ในห้วงของความงมงาย ส่วนการดูดวงนั้นหมอบีได้ให้แง่คิดไว้ได้อย่างกระจ่างว่าการดูดวงนั้นสามารถทำได้ แต่ชีวิตก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะเป็นอันดีที่สุด เพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดความงมงายนั่นเอง