แผนการผลิตใหม่ของ บริษัท Apple รับมือความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก

บริษัท Apple

บริษัท Apple ที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นผู้ผลิต iPhone, iPad รวมถึง Mac ได้มีนโยบายย้ายฐานการผลิตจากเมที่มีโรงงานผลิตอะไหล่และประกอบอยู่ในประเทศจีนเป็นหลัก ซ฿งจีนนับเป็นฐานการผลิตของบริษัท สินค้าเกินกว่า 70% ผลิตที่จีน แต่ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่แน่นอน ทั้งในเรื่องการเมือง โรคระบาด เศรษฐกิจ ทำให้ทางผู้บริหารของบริษัท กำลังจัดให้มีการดำเนินการย้ายฐานการผลิตจากจีนไปยังประเทศอื่น ๆ และจะเริ่มดำเนินการได้ในปีนี้เป็นต้นไป ได้แก่

เพิ่มโรงงานผลิตที่ประเทศเวียดนาม ในส่วนของ ผลิต iPad หูฟังไร้สาย AirPods และ ลำโพงอัจฉริยะ HomePod mini  เริ่มได้ในช่วงกลางปี 2021 รวมถึงเพิ่มฌรงงานเพื่อการผลิต MacBook เพิ่มอัตราการผลิตในโรงงานประเทศอินเดีย เป็น iPhone 12 ซึ่งจะเริ่มผลิตและออกมาในช่วงต้นปี 2021 นี้ ย้ายโรงงานไปสร้างเพิ่มที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อทำเป็นฐานการผลิต Mac mini 

พนักงาน บริษัท Apple

แม้ว่าทางบริษัท Apple จะแถลงเหตุผลในการย้ายโรงงานผลิตจำนวนมากออกจากประเทศจีน และกระจายไปยังประเทศอื่น ๆ มาจากสาเหตุดังกล่าว แต่ในความจริงแล้วมีผู้วิเคราะห์ว่า นอกจากประเด็นเหล่านั้น ยังมีประเด็นสำคัญมาก ๆ ที่มีส่วนในการตัดสินใจและมีน้ำหนักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มากที่สุด นั่นก็คือ เป็นผลมาจากกรณีพิพาทที่มีต่อกันระหว่างประเทศจีน และระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งคุกรุ่นมาตั้งแต่ยุคของ โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี ซ฿งแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้ว แต่ก็คาดว่ากรณ๊พิพาทที่มีต่อกันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาจะยืดเยื้อ และไม่แน่ว่าสถานการณ์จะเลวร้านหรือไม่ อีกทั้ง ในกรณีของการแพร่ระบาดของไวรัส ทางบริษัทApple ก็ต้องการที่จะทำทุกอย่าง อย่างรอบคอบและรัดกุม เพราะถ้าเกิดการระบาดขึ้นในประเทศที่มีโรงงานการผลิตของบริษัทอยู่แห่งใหญ่แห่งเดียวอย่างที่ผ่านมา คือประเทศจีน การผลิตทั้งสายงาน รวมถึงการส่งออก การกระจายสินค้าการดำเนินธุรกิจจะได้รับผลเสียหายกระทบวงกว้างอย่างแน่นอน ดังนั้นการกระจายฐานการผลิตไปยังหลาย ๆ ประเทศ จึงเป็นนโยบายปัญหาและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เนอย่างดี

บริษัท Apple ย้าย

นอกจากการย้ายฐานโรงงานการผลิตของบริษัท Apple ไปยังประเทศต่าง ๆ สิ่งที่ตามมาก็คือ กลุ่มบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ของ Apple เอง ก็ต้องเตรียมตัวที่จะย้ายโรงงงานออกนอกประเทศจีนเช่นกัน เช่น บริษัท Foxconn ที่เป็นเจ้าของโรงงาน Hon Hai Precision Industry ได้มีการจัดงบประมาณถึง 270 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทย 8,100 ล้านบาท เพื่อย้ายโรงงานไปสร้างใหม่ในประเทศเวียดนาม ซึ่งสร้างขึ้นแล้วในปี 2020 ที่ผ่านมา เช่นเดียวกันกับบริษัทซัพพลายเออร์ของ Apple อีกแห่งคือ Luxshare Precision Industry ซงทำหน้าที่ ผลิตผลิต AirPods และผลิต HomePod mini รวมถึงทำหน้าที่ประกอบ iphone ได้มีโรงงานผลิตไว้แล้วที่ประเทศเวียดนามทางตอนเหนือ