ข่าวดีสำหรับผู้ปกครอง นายกสั่งลดค่าเทอมเนื่องจากปิดโควิด

นายกสั่งลดค่าเทอมเนื่องจากปิดโควิด

ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ไวรัสโควิดกลับมาระบาดในระลอก 2 โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งระดับ อนุบาล ประถม และมัธยม รวมถึงมหาวิทยาลัย สิ่งที่ตามมาคือเด็กนักเรียนไม่ได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน แต่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ดังนั้นจึงเกิดมีกระแสการทวงถามขึ้น จากกลุ่มผู้ปกครองจำนวนมาก โดยเฉพาะจากผู้ปกครองที่ส่งลูกเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลว่า ในเมื่อทางโรงเรียนไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการทำการเรียนการสอนหลายส่วน อาทิเช่น ค่าน้ำค่าไฟที่เดิม ปกติแล้วเคยเปิดใช้ในห้องเรียนต่าง ๆ ค่าปฏิบัติการทางห้องแล็ปวิทยาศาสตร์ ค่าปฏิบัติการใช้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ นั้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมอยู่ในค่าเทอมที่ทางโรงเรียนได้เรียกเก็บ ในอัตราปกติเช่นเดียวกันกับค่าเทอมที่เก็บช่วงที่นักเรียนไปเรียนและใช้อุปกรณ์ทุกอย่างตามปกติ ในส่วนนี้ผู้ปกครองกลุ่มดังกล่าวมองว่า เป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ดังนั้น ทางกลุ่มผู้ปกครอง จึงอยากทวงถาม และเรียกร้องไปยังทางรัฐบาลว่า ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาลดค่าเทอม ตัดในส่วนที่นักเรียนไม่ได้ใช้จริงในช่วงที่หยุดเรียนออนไลน์อยู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดระลอกสองนี้ได้หรือไม่?

นายกประกาศลดค่าเทอม

หลังจากที่มีการประชุมของคณะรัฐมนตรี ( ประชุม ครม. ) ในช่วงเช้าของวันที่ 2 กพ.ที่ผ่านมา นายกระฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการแถลงกับนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เรื่องการเก็บ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมอยู่ในค่าเทอมที่ผู้ปกครองได้จ่ายมาให้ทางโรงเรียนสำหรับบุตรหลายนั้น มีค่าใช้จ่ายในส่วนที่ที่ไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง เพราะรัฐบาลสั่งให้มีการเรียนออนไลน์แทน ส่วนของค่าเทอมที่เก็บไปเต็มจำนวนปกตินั้น วันนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ดำเนินเรื่องโดยไปตรวจสอบค่าใช้จ่าย ในส่วนที่จ่ายมาเกินความจะแจ้งให้มีการดเนินการคืนเงินต่อผู้ปกครองต่อไป แต่ในส่วนของโรงเรียนรัฐบาล ค่าใช้จ่ายในห้องเรียนปกติก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เก็บในอัตราที่เกินจริง และเป็นนโยบายเรียนฟรีอยู่แล้ว ยกเว้นแต่ห้องเรียนพิเศษ ก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมที่ทางโรงเรียนแต่ละโรงจะพิจารณาเอง 

โดยสรุปก็คือ ในส่วนของโรงเรียนเอกชน รัฐบาลได้สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ดูแลปรับลดค่าเทอมและค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่ได้ใช้เนื่องจากโรงเรียนปิดไปเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะต้องดำเนินการคืนเงินบางส่วนดังกล่าว ในส่วนโรงเรียนรัฐบาล เฉพาะห้องพิเศษต่าง ๆ จะมีการพิจารณาไปอีกครั้งตามความเหมาะสม ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรนั้น ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ทั้งในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน สังกัดของ สช. ก็ขอให้ผู้ปกครองต้องติดตามความคืบหน้าจากทางโรงเรียน และจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป