การดูดวงที่มาพร้อมกับร่างทรง ให้แง่คิดอย่างไรในปัจจุบัน

การดูดวงเกี่ยวกับร่างทรง

    ร่างทรงนั้นในปัจจุบันมีผู้ที่สนใจในการใช้บริการกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากในสถานการณ์บ้านเมืองรวมไปถึงเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในตอนนี้ ดังนั้นการดูดวงจึงเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากจากผู้ที่ได้รับความกระทบดังกล่าว จึงมีแง่คิดหลาย ๆ อย่างให้ได้นำมาไตร่ตรองกันนั่นเอง ว่าแท้จริงแล้วการดูดวงที่มาจากการเข้าทรงนั้นมีความจริงแท้มากน้อยเพียงใดแต่หากต้องใช้ปัญญาและวิจารณญาณในการอ่านร่วมด้วย

1. การเข้าทรงเพื่อดูดวง

ในการเข้าทรงเพื่อดูดวงนั้นปัจจุบันยังเป็นที่นิยมของเหล่าผู้คนที่ประสบปัญหากับชีวิต โดยเฉพาะในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนั้นที่ต้องเผชิญกับปัญหาโรคติดต่อที่กำลังระบาด ดังนั้นการเข้าทรงเพื่อดูดวงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่การที่จะไม่ก่อให้เกิดความงมงายนั้น การใช้สติและปัญญาจึงสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

2. การใช้สิ่งของในการทำนายร่วมด้วย

การดูดวงส่วนใหญ่หากผู้ที่ประสบปัญหามีการเจ็บป่วยร่วมด้วย ร่างทรงอาจจะใช้สิ่งของในการทำนายร่วมด้วยเช่น ไข่ หรือไพ่ต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยนั้น ๆ แต่การใช้วิธีดังกล่าวนั้นผู้คนต้องใช้วิจารณญาณกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้สิ่งของเหล่านี้อาจจะเกิดจากการหลอกลวงได้ การมีสติและปัญญาอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก

เข้าทรงดูดวง

3. ไปในสถานที่เกิดเหตุจริง

การที่ร่างทรงนั้นได้ไปในสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่ที่มีเรื่องราวจริง จะทำให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อใช้ในการดูดวงได้ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ร่างทรงนิยมทำกัน หากเป็นเรื่องหรือสถานการณ์ที่จำเป็นต่อการทำเคส ดังนั้นการไปในสถานที่เกิดเหตุจริงจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง

4. เข้าทรงเพื่อย้อนดูอดีตชาติ

ในการที่เราจะทราบถึงอดีตชาตินั้น พุทธองค์ทรงสอนว่าการที่เราอยากรู้อดีตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เพราะรู้ไปแล้วจะเกิดประโยชน์อันใด ทุกสิ่งล้วนคืออดีตทั้งสิ้น หากอยากมีชีวิตที่ดีควรที่มุ่งเน้นทำในปัจจุบันจะเป็นอันดีที่สุด ดังนั้นการเข้าทรงเพื่อย้อนดูอดีตชาติต้องมีวิจารณญาณในการดูดวงเป็นอย่างมาก

     ในการดูดวงนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่ต้องดูเจตนาว่าต้องการดูไปเพื่ออะไร เป็นประโยชน์กับชีวิตหรือไม่ แต่หากดูเพราะความงมงายแล้ว การดูดวงก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไร้สาระทันที ในทางกลับกันหากการดูดวงที่มาจากร่างทรงนั้นต้องมีสติและไตร่ตรองก่อนว่าสิ่งนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความงมงายในสิ่งที่มองไม่เห็นและอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในชีวิตเพิ่มเติมได้นั่นเอง